Posts

Viyana Üniversitesinde Manevi Rehberlik Eğitimi

Viyana Üniversitesinde sunulan Hastanelerde Manevi Rehberlik Eğitimi Zertifika Programı hakkında bilgilendirme - Avusturya Günlüğü - 08.01.2021 tarihli yayın

Klasik “Ölüm ve Ötesi” Eserleri

Kronolojik Bilgiler Dizisi

Avusturya Hastanelerinde Manevi Rehberlik

Nuzül Sırasına Göre Kur’an-ı Kerîm - (Nübüvvetin ilk 6 yılı)

Darü'l-Erkâm'ın İlk 45 Talebesi

Kur'an'ın Nuzül Sırası - Darü'l-Erkam dönemi