Avustruya Okullarında Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Avustruya Okullarında Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Avusturya okullarında ve özeliikle de Viyana okullarında doğru gitmeyen bazı şeyler gözlemiyoruz. 
İstatistık verilere göre 2011/12 ders yılında 1.119.000 öğrenci Avusturya okullarında öğrenim görüyordu, bunlardan 10% yabancı vatandaşıydı. Sonderschule denilen öğrenme sorunlu öğrenciler okulunda yabancıların oranı ise yaklaşık iki katıydı (18%). Ana dili Almanca olmayan öğrencilerin oranı yine aynı yıl 29% idi. 
1993/94 öğrenim yılında Almanca ana dili olmayan öğreniclerin ilkokullardakı oranı 11,3% iken, Sonderschule'ler de 18,4 %, AHS (liselerde) ise 4.2% idi. Viyana kentinde ta o zamanlar oranlar şöyleydi: İlkokullarda: 27,7 %, Sonderschule'lerde 34,2 % ve AHS'lerde 11,1 %. 
2004/05 ders yılında ana dili Almanca olmayan öğrencilerin oranı ilkokullarda 17,4%, Sonderschule'lerde 24% ve AHS'in orta sınfılarda (5-8. sınıflar) 10,3% idi. Viyana ilkokullarında oran 43,4% tü. 
2012/13 yılında Avusturya genellinde yaklaşık beş öğrenciden bir tanesinin (20,3%) ana dili Almanca değildi, bu oran ilkokullarda 25,6%, Sonderschule'lerde 30,3% idi. Eğitim uzmanı Heidi Schrodt'a göre Sonderschule'lerdeki ana dili Almanca olmayan ögrencilerin oranı bu kadar yüksek olması Avusturya Eğitim sisteminin iflası anlamına gelmekte ve Avusturya için utanç verici bir durum, zira bu öğrencilerin çoğunluğunda genellikle Almanca dil bilgisi eksikliğinin dışında diğer öğrencilere nazaran zihinsel olarak hiç bir eksikleri bulunmamaktadır  (Heidi Schrodt: Sehr gut oder nicht genügend? Schule und Migration in Österreich, molden Verlag, s. 36). 
Avusturya genellinde okullardaki dağılımlar da çok eşitsiz. 5. Viyana'da Almanca ana dili olmayanların oran 90% iken Niederösterreich Zwettl'de yüzde bir bile değil.  İstatistiklere bakıldığında Almanca ana dili olmayan öğrencilerin liselerdeki oranının da toplumdaki oranlara kıyasen çok az olduğu hemen göze çarpmakta. Aynı ders yılında Avusturya genellinde AHS-orta sınıflarda (5.-8. sınıf) oranları 17%, AHS-yüksek sınıflarda (9.-12. sınıflar) oranları sadece 15,2% idi. BHS'de (meslek liseleri: HAK, HTL) ise 14,7% ile oranları daha da düşüktü. Buna karşılık ortaokullardaki oranları ise ayni yıl 49,6% idi. Bakip'lerde (Anaokul öğretmenlik liseleri) ana dili Almanca olmayan pedagoglara çok ihtiyaç olmasına rağmen bu okula o yıl gidenlerin oranı maalesef sadece 3,6% imiş. 2006/07 yılına göre bu oran sadece yüzde bir artmış. Schrodt burada siyasi yetkilieri gerekli adım atmamakla suçluyor. Maalsef ana okullar halen Avusturya Eğitim sisteminde yeterli derecede geliştirelmiyor. 
Viyana'ya bakıldığında 2012/13 ders yılında Almanca ana dili olmayanların oranı 45,4 % dü. İlkokullarda 50% sınırı çoktan aşılmıştı. Viyana'da bu öğrencilerden AHS'e gidenlerin oranı 31,7%, BHS'e gidenlerin oranı 34% dü. Polytechnische Schule'lerde (orta okuldan sonra 15 yaşını doldurmak için ve meslek okulu bulmak için gidilen bir yıllık okul) ise bu oran 66,2% le korkunç derece de yüksekti. Aynı dehşeti Sonderschule'lerde de görüyoruz, burada bu oran 55,6% ile çok yüksek iken Avusturya genellinde bu oran 52,3%, Tirol da ise 89,5 % oranıyla inanılmayacak bir seviyede zirve yapmakta. 
Bu oranlara bakıldığında Schrodt'un Eğitim sisteminin iflas ettiği kanısına hak vermemek elde değil. Onunda haykırdığı gibi acilen bir Eğitim reformu şart, ana dili Almanca olmayan öğrencilerin uğradıkları eşitsizlikleri yok etmek ve onların okul sitemine entegre olmaları için yollar aranmalı. 
Her çocuk aynı şartlarda yetişmiyor. Göç etmiş ailelerin çoğunun ekonomik geliri yerli ailerin kadar yüksek değil, 10% oranında fakir aileler mevcut. Gelir düzeyi az oduğu için çocukların tam yeterli desteklenmeleri de imkansız. Avusturya bu konuda sınıfda kalmışa benziyor. Sağ partilerin hükümetlerde olduğu bu günlerde de bu durumun daha iyiye gitmeyeceği açık. Burada Türk toplumu ve STKlara da büyük görevler düşüyor. Eğitim seferberliği başlatılmalı, çocukların eğitimine öncelik tanınmalı, aileler her yönden desteklenmeli ve bilgilendirilmelidir. Aksi takdirde Türk toplumu olarak bu eğitim sisteminde yok olmaya mahkum kalırız. Allah sonumuzu hayreylesin!             

Kommentare