Allah

Allah

  • Allah lafzı Kur'an'da 2697 kez kullanılmaktadır. 
  • Cahiliyye de "uzak" Allah tasavvuru: Mekkeli müşrikler Allah'a inaniyorlardı. Fakat onlar Allah'ı uzakda düşünüp kendilerine aracılar seçip onlara tapıyorlardı. Allah'a kendilerine daha çok yaklaştıracak hesaplarıyla. Bir de Mekke'de bir aristrokat sınıf vardı. Bunlar "dehrilik" adı verilen ateist bir düşünceye mensuptu. Onlar yeniden dirilmeye inanmiyorlardı. 
  • "Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru!"(3:191) 
  • Müslüman aklı, hayatın her alanında Allah'lı yaşar, Allah'lı düşünür, Allah'lı konuşur. Acının zirvesinde "Allah!" der.  Allah davası uğrunda can vermek için saldırgan düşmanın üzerine yürüdüğünde "Allah!.. Allah!" der. Can havliyle gücünü toplaması gerektiğinde "Ya Allah!" der. Heycanlandığında "Allahu Ekber" der. Bir işe girişirken "Bismillah" der. Karar verdiğinde "biiznillah" der. Hayran olduğunda "Maşallah" der. Üzüldüğünde "La havle vela kuvvete illa billah" der. Kızdığında "fesubhanallah" der. Arzuladığında "inşallah" der. Özür dilediğinde "Estağfrullah" der. Her halde "Elhamdulillah" der. Yemin ederken "Vallah-billah" der. (M. Islamoğlu)
  • İnsan ihtiyaçlarını karşılamak için yere muhtaçtır, göğe muhtaçtır, ekmeğe ve suya muhtaçtır. İnsan daha yaratılmışlardan bile bağımsız yapamıyorsa, Yaratan'dan bağımsız nasıl yapacaktır? İnsan mahluksuz bile yaşamını sürdüremiyorsa, Halık'sız nasıl sürdürecektir? İşte bu yüzden şirk, insanın kendi kendisine yettiğini sanmasıdır. (M. Islamoğlu)
  •  "Allah, (o yüce varlıktır) ki sizi yaratmış, sonra rızıklandırmıştır; sonra O, hayatınızı sona erdirecek, daha sonra da sizi (tekrar) diriltecektir. Peki sizin (Allah'a eş tuttuğunuz) ortaklarınız içinde bunlardan birini yapabilecek var mı? Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve yücedir."  (30:40)
  •  "De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resûlünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise, artik Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fâsiklar topluluğunu hidayete erdirmez." (9:24) 
  • Allah'ın ahlâkıyla ahlâklanmak, insanın Allah'ı bilmesi, tanıması ve anlamasıdır. 
  • Kişi ne kadar haddini biliyorsa, o kadar Rabbini bilir. Ne kadar Rabbin biliyor, tanıyor ve anlıyorsa, o kadar hamd eder. (M. Islamoğlu)

Kommentare