Cennet - Dua - Davud (as.)

Cennet


  • Hadis: "Kim bana iki çenesi ile iki apış arasını koruma hususunda garanti verirse, ben de ona, cenneti garanti ederim."

Dua 


  • Dua etmek "istemektir". Ne isteyeceğini bilemeyen, dua edemez.
  • Allah Rasulü duayı "ibadetlerin beyni/iliği" olarak tavsif eder. Evet dua ibadetlerin özüdür, iliğidir, beynidir. İbadetler, aslında duanın çeşitli halleridirler.  Zekat ibadeti servetle dua, oruç ibadeti bedenle dua, iyiliği emir kötülükten nehiy ibadeti lisanla dua, ilim ibadeti zihinle duadır. (M. Islamoğlu)
  • - "Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar. (2:186)
  • - Dua ederken kaldırdığımız ellerimizle, aslında "Ya Rab! Elimden geleni yaptım, gelmeyen konusunda sana sığınıyorum!" demiş oluruz. "Ya Rab! Ellerim bana yetmedi! Tut ellerimi, bırakma beni!" demiş oluruz. (M. Islamoğlu) 

Davud (as.)


  • - Talut'un yanında Calut'a karşı savaştı ve Calut'u öldürdü.
  • - Son derece güzel bir sesi vardı.
  • - İsrailoğullarının başına hükümdar oldu.
  • - Demirden zırhlar, kılıçlar, savaş aletleri yaparak kazanç sağlardı. 
  • - Hz. Süleyman'ın babasıdır.Kommentare