El-Esmâulhusna


El-Esmâulhusna

 • Allah deyince aklımıza neyin gelmesi gerektiğini, El-Esmâulhusna belirler.
 • Allah için kullanılan ve her biri Allah lafzına sıfat olan isimler, aynı zamanda bir vasfa/niteliğe delalet ederler. 
 • "En güzel nitelikler".
 • "bütün mükemmelikler Allah'a mahsustur".
 • - Zâtı hakkında inzâl ettiği bilgiyi taşıyan isimlere El-Esmâulhusna adını vermiştir.
 • "El-Esmâulhusna, Allah'tan insana uzanan şefkat elini temsil eder. Kulun duaya durması, Allah'an uzanan bu ele mukabelede bulunmasıdır. Duaya kalkan iki elden biri imanı, diğeri salih ameli temsil eder." 
 • "El-Esmâulhusna, mecazen gökten yere sarkıtılan ilahî  bir halattır. Kul bu halata iman ve salih amel den oluşan bir çift elle sımsıkı yapışıp tırmanılmalıdır. Yukurıdan aşağı  sarkıtılan inzâl'ı, buna tutunup yücelme ise miraç'ı temsil eder. Yukarıdan aşağı sarkıtılan sebep, ilâhi sevgi, rahmet, şefkat ve yardımı, buna tutunup da tırmanma ise beşeri iman, ubudiyet, ibadet, gayret ve ameli temsil eder. Birincisi "verilen", ikincisi "kazanılan"dır. (M. Islamoğlu)
 • "En güzel isimler Allah'a mahsustur; artık O'na onlara yalvarıp yakarın..." (7:180)
 • Her ilim dalı, özünde Allah'ın esmâsının tezahürleriyle ilgilenen disiplinlerdir. Tıp ilmi O'nun eş-Şâfî isminin tecellisiyle ilgilenir. Siyaset ilmi O'nun el-Melîk isminin tecellisiyle ilgilenir. Hukuk ilmi O'nun el-Hakem ismiyle ilgilidir. Botanik ilmi O'nun el-Fâlik, er-Râzik, el-Mukît isimlerinin tecellileriyle ilgilidir. Astroloji ve Kozmoloji O'nun el-Mubdi ve el-Muid isimleriyle ilgilenir. Tüm güzel sanatlar ve edebiyat O'nun cemal sıfatlarının tecellileriyle ilgilenir. Hikmet ve Felsefe O'nun el-Hakîm isminin tecelliyyatına açılan bir kapıdır. İlahiyat O'nun el-İlah isminin tecellisiyle ilgilenen bir ilim dalıdır. (M.İslamoğlu).  
 • Maksat, hakikî varlıktır ve yolculuğun menzilinde O vardır. İsimler, sıfatlar, fiiler hep yolcunun menzilini şaşırmaması için birer yol işaretleri durumundadırlar. Yolun sahibi de O'dur, yolcunun sahibi de. 
 • El-Esmaulhusna, En Güzel'in, en güzel yolunda güzel yürümek ve yürüyerek güzelleşmek için konulmuş, en güzel işaretlerden başka bir şey değildir.

Kommentare