Hud - İman - İnsanın Yaratılışı

Hud (as.)

 • Ad Kavmi Yemen'in güneyinde, verimli toprakları olan İrem şehrinde yaşıyorlardı.
 • "Ey Rabbim, onlara azabını gönder, çünkü onlar inatçı kafirlerdir, doğru yoldan sapmış azgınlardır."
 • Allah Hud'un duasını kabul etti, İrem şehrine yağmur yağmıyordu ve kuraklık ve kıtlık başladı. Ekinler ve hayvanlar mahv oldu. Ad kavmi küfürlerine devam ediyordu.
 • Bir gün gökte siyah ve büyük bir bulut gördüler. Şiddetli bir rüzgar başladı. Bu korkunç fırtına yedi gece, sekiz gün devam etti. Her şey mahv oldu. İnsanlar ve hayvanlar öldü.

İman

M. Islamoglu, "Allah" isimli kitabında şöyle diyor:
 • İman, sınırlı olan akıl ile sınırsız olan Allah'ın zatını kavramanın tek yoludur:
 • İman bir önbilgidir. 
 • İman sevgiye benzer, inkar ise nefrete.
 • İman hatırlmak, küfür unutmaktır
 • İman bir bağlanış, inkarsa bir kopuştur.
 • İman sebattir. Inkar ise savruluştur.
 • İman haddi bilmek, küfür haddi aşmaktır.
 • İman şükürdür, inkar nankörlüktür.
 • İman vefadır, inkar vefasızlık.
 • İman yüzünü dönmektir, küfür sırt çevirmektir.
 • İman kayanağa yönelmektir, inkar bir yönelişi reddetmektir.
 • İman ilgidir, küfür kayıtsızlık.
 • İman, bilinci bilinç üstüne bağlar. İnkar ise bu bağı koparır ve bilinci bilinç altına mahkum eder.

İnsanın Yaratılışı

 • İnsan vücudu üç tabakadan müteşekkil zarın inkişafı ile yaratılmaktadır. Her bir tabakaya ayrı uzuvların kaynağı olma görevi verilmiştir. Meselâ beyin ve beyincik ektodermden, mide ve bağırsaklar entodermden, kıkırdaklar, kemikler ve kan damarları de mezodermden yaratılır.
 • En hayatî uzuv olan kalp ve sinirler en önce yaratılır. 
 • Hadisi Şerif: "Her birinizin yaratılış mayası  ana rahminde nutfe olarak 40 gün derlenip toplanır. Sonra aynen öyle (40 gün daha) kan pıhtısı (aleka) olur. Sonra yine öyle (bir 40 gün daha) et parçası (mudga) halinde kalır. Ondan sonra melek gönderilir. Ona ruh üfler ve dört kelimeyi yazar: rızkını, ecelini, şaki veya said olacağını." (Buhari, Bedu'l-halk 6)

Kommentare