Kadir Gecesi - Lut - Mısra

Kadir Gecesi
  • Hz. Ayşe anlatıyor: "Ya Resulullah, ne dersin, kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilirsem o gecede ne diyeyim? dedim. Şöyle dememi buyurdu: 
  • Allahumme inneke afuvvun kerîmun tuhibbu-l afve f'afu annî. (Allahım, şüphe yokki sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, o halde beni affet)" (Tirmizi, Deavât: 85)

Lut (as.)

  • Hz. İbrahim'in kardeşinin oğlu, yanı yeğeni.
  • Lut'un kavmi Allah tarafından helak edildi. 

Mısra

  • Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında beyti oluşturan bir satırlık nazım parçası.
  • "Şiirin beytini iki misralı yani iki kafiyeli, kapıyı iki kanatlı yapmak".
  • Ayrıca "ev" mânasındaki "beyt"in kapısındaki her bir kanada mısra denilir. 
  • Mısra terim olarak beyti meydana getiren iki parçadan biri için kullanılır.

Kommentare