Nesih - Nuh (as.)


Nesih


  • Sözlükte "hükmünü ortadan kaldırmak, bir eseri istinsah etmek" gibi anlamlara gelen nesih kelimesi, hat sanatında özellikle kitap istinsahında ve basma eserlerde yaygın biçimde kullanılan bir yazı çesididir. 
  • Mushaf yazımında kûfi hattının geçerliliğini ortadan kaldırdığı için bu yazıya nesih adının verildiği kanaatinde olanlar var.
  • Aklâm-ı Sittenin çok kullanılan bir çeşidir.
  • Nesih hattı İstanbul'da tekâmülünü sürdürmüş.
  • Osmanlı tarihi boyunca ömrünü nesih hattıyla mushaf yazmaya adamış binlerce hattat yetişmiş, sanat değeri taşıyan mushaf yazanlar arasında Ramazan b. İsmâil 400, Çemşîr Hafız 454 adet mushaf yazarak ön sırayı almışlardır. 
  • Osmanlılar'da ilk basılan kitaplarda en çok nesih hattı tercih edilmiş, Sultan Abdülaziz devrinde 1866'da Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye yazdırılan ve bunlardan hakkedilimiş kalıplarından döküm yapılan çeşitli puntolardaki nesih hurufat harf inkılâbına kadar matbaalarda kullanılmıştır. 

    Kaynak: TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt 33

Nuh (as.)

  • İnkarcılar, Nuh'u görmemek için yüzlerini örtüyorlar ve onu duymamak için parmaklarının uçlarıyla kulaklarını tıkıyorlardı. 
  • "Hadi git, bizi korkuttuğun azâbı getir de görelim" 


Kommentare