Osmanpazarı - Sabır - Salih

Osmanpazarı

 • Bugün Omurtag adıyla anılmakta olup Bulgaristanın kuzeydoğu kesminde Osmanlılar tarafından 1500 lü yıllarında kurulmuş küçük bir kasabadır.
 • Osmanlı kayıtlarında Alakilise nahiyesi diye geçer. 
 • Bir rivayete göre 1550 yıllarında Osmanpazarı kasabası Arabacı Osman tarafından inşa edilen bir handan dolayı ortaya çıkmıştır.

  Kaynak: TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt 34

Sabır

 • "(Resûlüm!) Söyle: Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardir. Allah'in (yarattiği) yeryüzü geniştir. Yalniz sabredenlere, mükâfatları hesapsız ödenecektir." (Zümer 39:10) 

Salih (as.)

 • Semud kabilesi, arab ülkesinin kuzeyinde, Medine ile Şam arasında "el-Hicr" denilen bir yerde yaşardı.
 • "Allah'a itaat ediniz, O'na karşı gelmeyiniz. Hem ben sizden buna karşılık bir ücret de istemiyorum."
 • Semud kavmi azgınlıklarına ve küfürlerine devam ettiler. Mucize olarak dağdan çıkan deveyi öldürdüler.
 • Allah Salih'e buyurdu: "İnananları beraberine alıp şehirden uzaklaş! Üç gün sonra Semûd kabilesini yok edeceğim". 
 • Üç gün geçince, Semudlulular ansızın korkunç ve dehşetli bir ses duydular, korkudan yürekleri parçalandı. Şiddetli acılar içinde dizleri üzerine çöküp öldüler.

Kommentare