Süleyman - Şirk - Şuayb

Süleyman (as.)

 • Allah Hz. Süleyman'ın emrine rüzgarları, cin ve şeytanları verdi, bütün hayvanların dilini öğretti. 
 • Sebe halkının Melikesi Belkis isimli bir kadındı. Bu halk güneşe tapıyordu. 
 • Hz. Süleyman bu halkı Allah'a davet etti, kabul etmedikleri takdir onlara karşı savaş edeceklerini belirti.
 • Belkiz onu ziyarete gidiyor, ancak o ulaşmadan Hz. Süleyman tahtını getirtiriyor.
 • Belkiz imana geliyor. 
 • Hz. Süleyman değneğine yaslandığı yerde ölüp kalıyor. Cinler:
 • "Eğer biz, görünmeyeni, gizli olan şeyleri bilebilseydik, Hz. Süleyman'ın öldüğünü de bilmemiz gerekirdi."

Şirk

 • Kur'an şirk için "büyük zulüm" der:
 • "Lokman, oğluna öğüt vererek: Yavrucuğum! Allah'a ortak koşma! Doğrusu şirk, büyük bir zulümdür, demişti." (31:13)
 • "Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını, (günahları) dilediği kimse için bagışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş olur." (4:48) 

Şuayb (as.)

 • Filistin'in güneyinde Mısır hududuna yakın bir yerde Hz. Şuayb'in kabilesi olan Medyen halkı yaşıyordu. Hemen yanlarında da Eyke kabîlesi bulunuyordu.
 • Hz. Şuayb, kavmine, Allah'a ibadet etmelerini, ölçüyü ve tartıyı eksik tutmamalarını tembih etti. 
 • "Allah alış-verişe hile karıştırmanızı, yollarda eşkiyalık yaparak halkı soymanızı yasaklamıştır."
 • Havanın sıcaklığı artmaya başladı. İnsanların yüzleri ve ciltleri kurudu, nefesleri daraldı. Sekizinci gün, başlarının üzerinde siyah bir bulut göründü. Şiddetli bir deprem yaşandı. Binaları üzerlerine çöktü ve hepsi yok olup gitti. 
 • Eykeliler de ise siyah bulutlardan uzun ve kavurucu yıldırımlar iniyor, hepsini mahvediyordu. 
 • Hz. Şuayb'in erkek evladı yoktu. Sadece iki kızı vardı, kendisi yaşlandığı için kızları davarlarını otlatıyorlardı.
 • Hz. Musa Medyen halkının yaşadığı topraklara gelince, Hz. Şuayb ona sekiz yıl boyunca davarlarını güderse, kızlarından bir tanesini vereceğini söyledi.
 • Hz. Musa kabul etti ve sekiz yıl sonra kızıyla evlendi.

Kommentare