Teravih - Vahy - Zikrullah

Teravih Namazı

  • Ta'dil-i erkâna riayet edin, mütteki imamları tercih ediniz. Falan kimse çabuk kıldırıyor diye, teravihlerinizde hırsızlık yapmayınız. Namazlarından çalanlar en kötü hırsızlardır. 

Vahy

  • ilk vahy olan "oku" emri, insanın bilme ve bildirme, öğrenme ve öğretme, anlama ve anlamdırma, kavrama ve dile dökme, tanıma ve tanımlama yeteneklerinin tamamını kapsar. Vahy muhataptan sadece "okumasını" değil, "Allah adına okumasını" istemektedir. Allah'ın adıyla değer kazanan eylemler, O'na yükselir ve salih amel olmayı hak ederler. (35:10) (M. Islamoğlu)

Zikrullah

  • "Şu halde, beni zikredin ki bende sizi zikredeyim. Ve bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin!" (2:152)
  • Bu ayet Allah-insan ilişkisini tefsir eden bir ayettir. Bu ayette Allah'ı anmak, âyetin ait olduğu örnek olay içerisinde İbrahim'in duasını tekabül etmektedir. O teslimeyetini  isbat edip dua ederek Allah'ı zikretti. Allah'da onun duasını kabul edip Kâbe'yi ibadet merkezi, Hz. Muhammed'i de peygamber seçerek onu zikretti. O teslim oldu, Allah'da onu "Halil" (dost) seçti. O Kâbe gibi dünyanın en mütavazi eserini yaparak Allah'ı zikretti, Allah'da onun yaptığı Beyt'i binlerce yıldan beri insanlığın en kutsal merkezi yaparak onu zikretti. O Allah'ı çöllerde andı, Allah onun ayağının değdiği çölleri, müminlerin mânâ okyanusuna çevirdi. O İsmail'ini kurban vererek Allah'ı andı, Allah'da İsmail'in soyundan son peygamberi göndererek, onu andı. (M. Islamoğlu) 

Kommentare