Takvâ


Takvâ sahibi kimdir?

Müttaki (takvâ sahibi) ve takvâ kelimesinin lügat manası "sakınılması gereken şeylerden sakınanlar" demektir. 

Bakara Sûresine göre takvâ sahibi kimselerde şu beş vasıf vardır:
- Gayba iman etmek (iman)
- Namazı doğru ve devamlı kılmak (amel)
- Allah'ın verdiklerinden bir kısmını O'nun rızası için harcamak (infak)
- Kuran'a olduğu gibi diğer peygamberlere gönderilen kitaplara da inanmak
- ahiret konusunda kesin inanç sahibi olmak.

Bu vasıfları kendinde gerçekleştirmiş olan mümın takvâ sahibidir. 

Bu müttakiler ise "Rabblerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır." (Bakara, 2:5)

Kommentare