Nuzül Sırasına Göre Kur’an-ı Kerîm - (Nübüvvetin ilk 6 yılı)Nuzül sırası Muhammed Emin Yıldırım'ın "Nebevi Eğitim Modeli Darü'l-Erkâm - Vahyin Nuzül Sürecinde Şahsiyet Eğitimi", Siyer Yayınları, İstanbul (2016) adlı eserinden alıntıdır. 

Meâl: Türkiye Diyanet Vakfı 

Derleyen: Erkan Erdemir (erkanerdemir74@gmail.com)

Kommentare