Kur'an'ın Nuzül Sırası - Darü'l-Erkam dönemi


Aşağıdaki Nuzül sırası Muhammed Emin Yıldırım'ın  "Nebevi Eğitim Modeli Darü'l-Erkâm - Vahyin Nuzül Sürecinde Şahsiyet Eğitimi", Siyer Yayınları, İstanbul (2016) adlı eserinden alıntıdır. 

Bu ayetler Darü'l-Erkâm'ın Eğitim müfredatı olmuş. Sahabe-i Kiram bu ayetler çercevesinde İslâmî bir şahsiyete kavuşmuşlar.

Nübüvvetin 1. Yılı

Iniş Sırası Mushaf Sırası Sûre Adı İnen Ayetler İnen Toplam
Ayet Sayısı
1 96 Alak 1-5 5
2 68 Kalem 1-7 7
3 73 Müzemmil 1-8 8
4 74 Müddessir 1-7 7
5 1 Fatiha 1-7 7
6 93 Duhâ 1-11 11
7 94 İnşirah 1-8 8
8 81 Tekvir 1-29 29
9 87 A'lâ 1-15 15
10 92 Leyl 1-21 21
11 89 Fecr 1-30 30

Nübüvvetin 2. Yılı

Iniş SırasıMushaf SırasıSûre Adıİnen Ayetlerİnen Toplam
Ayet Sayısı
12103Asr1-33
13100Adıyat1-1111
14108Kevser1-33
15107Maun1-77
16109Kâfırun1-66
17105Fil1-55
18113Felak1-55
19114Nas1-66
20112Ihlâs1-44
2197Kadir1-55
22102Tekasür1-88
2374Müdessir8-5648
2491Şems1-1010
2585Burûc1-2222
2695Tin1-88
27106Kureyş1-44

Nübüvvetin 3. Yılı

Iniş SırasıMushaf SırasıSûre Adıİnen Ayetlerİnen Toplam
Ayet Sayısı
28101Karia1-1111
2975Kıyamet1-4040
30104Hümeze1-99
3177Mürselat1-5050
32111Tebbet1-55
3399Zilzal1-88
3496Alak6-1913
3550Kaf1-4545
3690Beled1-2020
3791Şems11-155
3886Tarık1-1717
3954Kamer1-5555
4038Sâd1-8888

Nübüvvetin 4. Yılı

Iniş SırasıMushaf SırasıSûre Adıİnen Ayetlerİnen Toplam
Ayet Sayısı
4180Abese1-4242
4251Zariyat1-66
4388Gaşiye1-2626
4470Mearic1-4444
4578Nebe1-4040
4684İnşikak1-2525
4779Naziat1-2626
4819Meryem76-9823
4920Taha1-5454
5056Vakıa1-9696
5126Şuara1-196196

Nübüvvetin 5. Yılı

Iniş SırasıMushaf SırasıSûre Adıİnen Ayetlerİnen Toplam
Ayet Sayısı
5236Yasin1-8383
5325Furkan1-7777
5435Fatır1-4545
5555Rahman1-7878
5679Naziat27-4620
5782İnfitar1-1919
5869Hakka1-5252
5919Meryem1-7575
6051Zariyat7-6054
6168Kalem8-169
6273Müzemmil9-1911
6327Neml1-9393
6428Kasas1-52, 56-84,      86-8883
6510Yunus1-39, 41-93,     97-109105
6611Hûd1-11, 13-16,     18-113, 115-123120

Nübüvvetin 6. Yılı

Iniş SırasıMushaf SırasıSûre Adıİnen Ayetlerİnen Toplam
Ayet Sayısı
6712Yusuf1-111111
6815Hicr1-9999
6937Saffat1-182182
7053Necm26-6237
7152Tur1-4949
7276İnsan1-3131
7368Kalem34-47, 51-5216
7471Nuh1-2828
7543Zuhruf1-8989
7614İbrahim1-27, 30-5250
7721Enbiya1-112112
7830Rum1-2626
7944Duhan1-5959
8041Fussilet1-5454

Yukarıda verilen listeye göre şöyle bir döküm yapılabilir:
1. Yıl inen ayet sayısı: 148
2. Yıl inen ayet sayısı: 155
3. Yıl inen ayet sayısı: 366
4. Yıl inen ayet sayısı: 568
5. Yıl inen ayet sayısı: 924
6. Yıl inen ayet sayısı: 943

İlk 6 yılda toplam inen ayet sayısı: 3104

Nuzül Sırasına göre Kur'ân-ı Kerîm (Nübüvettin ilk 6 yılı)


Kommentare